بایگانی برچسب: خطای شناختی

خطای بقا چیست و چگونه ما را از موفقیت باز می دارد؟

سایت بدون – هر گاه ما یک گروه، یک ایده یا یک کار موفق می بینیم ، تمرکز روی همین موفقیت باعث می شود که نیمه تاریک لیوان فراموش شود. ما همواره فکر می کنیم که اگر همان الگوی موفقیت را پیش بگیریم ما هم موفق می شویم اما همیشه فراموش می کنیم به یاد بیاوریم که آن چه ما …

توضیحات بیشتر »