آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانش زبانی

فرق ادبیات و زبان چیست؟

سایت بدون – هر گاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از زبان استفاده می کنیم اما وقتی بخواهیم همان مقصود و منظور را زیباتر و تاثیر گذار تر بگوییم از ادبیات بهره می گیریممثلا دو جمله1-جوان و نوجوان ما با استعداد است2-جوان و نوجوان چشمه جوشان نیرو و استعداد استهر دو یک معنا دارند اما جمله دوم زیباتر و ... بیشتر بخوانید »

کلمات هم خانواده چه کلماتی هستند؟

سایت بدون – به واژه ها و کلمات هم ریشه که ارتباط معنایی با یکدیگر دارند، واژه های هم خانواده می گویند. مثل فهم، مفهوم، مفاهیمعجب، تعجّب، عجایبطفل، اطفال، طفولیت اعجاز، معجزه، عجز نقطه، نقاط عصمت ، معصوم ، معصومه غرق، غریق بیشتر بخوانید »

جمله چیست و چه انواعی دارد؟

سایت بدون – مجموعه ای از کلمات که در کنار هم معنی کاملی داشته باشند را جمله می گویند.هنگام سخن گفتنیا نوشتن، برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از جمله استفاده می شود. انواع جمله عبارتند از : 1- جمله خبری: خبری به ما می دهد مثل:غرقهٔ شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم. 2- جمله پرسشی: با آهنگ و ... بیشتر بخوانید »

کلمات هم آوا چه کلماتی هستند؟

سایت بدون – کلمات هم آوا کلماتی هستند که یک جور تلفظ می شوند اما به شکلی متفاوت نوشته می شوند. اکثر این کلمات از تشابه حرفی مثل (ز،ذ،ض،ظ] ،(س،ص،ث) ،(ت،ط) ساخته می شوند، این کلمات از نظر معنایی هم با هم متفاوت هستندو کلمه درست از معنای آن در جمله مشخص می شود به عنوان مثال ،در جمله مسلمانان ... بیشتر بخوانید »