بایگانی برچسب: رمانتیسیسم سیاسی

معرفی کتاب / رساله کارل اشمیت در نقد رمانتیسم سیاسی

سایت بدون -«رمانتیسیسم سیاسی» ستیزه‌جویانه‌ترین کتاب کارل اشمیت است؛ کتابی که در آن نقش مقاله «من متهم می‌کنم» امیل زولا را در جریان ماجرای دریفوس با اشتیاقی بی‌حد‌و‌حصر می‌پذیرد. اشمیت کتاب را با نقد نظریه عامه‌پسند رمانتیسیسم آغاز می‌کند که در آن رمانتیک‌ها با ارجاع به موضوع‌های معینی درباره کشش عاطفی تعریف شده، سپس به اصول اساسی جنبش رمانتیک حمله …

توضیحات بیشتر »