بایگانی برچسب: رندی در شعر حافظ

حافظ از دیدگاه استاد شفیعی کدکنی/بهترین فضیلت ها از نگاه خواجه شیراز چیست؟

عاشق شو، ار نه روزی کار جهان سرآیدناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی سایت بدون -اگر مجموعهٔ واژگان کلیدی دیوان حافظ را گردآوری کنیم، هر قدر که متنوع باشند، خواهیم دید که تمامی آنها مانند براده‌های آهن بر گِردِ مغناطیس و آهن‌ربای «عشق» گرد می‌آیند: مستی و رندی و خوشباشی و عیاری و … و بدین گونه بر ما روشن …

توضیحات بیشتر »