بایگانی برچسب: رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر

ریشه و داستان ضرب المثل «رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر»

سایت بدون – اصل این ضرب المثل از این بیت سعدی است گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست/رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر در همین بیت می توان معنی این ضرب المثل را دریافت شاعر می گوید که می توانم بگویم که پریشان نیستم اما این تنها در زبانم می ماند وگرنه دیگران با دیدن من می توانند …

توضیحات بیشتر »