بایگانی برچسب: روز جهانی چپ دست ها

ببینید | مشکلات چپ‌دست‌ها در دنیای راست‌دست‌ها!

سایت بدون – سیزدهم آگوست به نام روز جهانی چپ دستان نامگذاری شده است تا به مشکلات قشر چپ دست و فعالیت آنها در سطح جامعه توجه شود و به طراحان یادآوری کند که ابزارها و وسایل مورد نیاز در زندگی روزمره را تنها برای راست دست ها نسازند.

توضیحات بیشتر »