بایگانی برچسب: روشنفکران

چرخش گروه‌های مرجع در«جوامع اورژانسی»/آیا هنرمندان جای روشنفکران را خواهند گرفت؟

سایت بدون -وقتی می‌خواهم از«هنر» حرف بزنم با این پرسش مواجه می‌شوم که «اکنون چه وقت حرف زدن از هنر است؟! جامعه‌شناس باید این روزها در مورد مطالبات اجتماعی، پرونده معیشتی، بحران‌های ‌زیست‌محیطی و فساد و… صحبت کند و نباید خود و مردم را به جای پرداختن به مسائل اساسی جامعه، با موضوعات حاشیه‌ای سرگرم کند.» پاسخ من به این …

توضیحات بیشتر »