بایگانی برچسب: روغن ریخته نذر امامزاده کردن

ریشه و داستان ضرب المثل «روغن ریخته نذر امامزاده کردن»

سایت بدون – می گویند در روستایی مردم در حال ترمیم بنای امامزاده ده بودند در روستا مردی زندگی می کرد که کارش تجارت بود بین روستاها حرکت می کرد و اموال را بین مردم می فروخت این مرد که ثروتمند بود و البته بخیل و خسیس در مقابل تقاضای مردم همواره وعده آینده و معامله بعدی را می دید …

توضیحات بیشتر »