بایگانی برچسب: روی غلتک افتادن

ریشه و داستان ضرب المثل «روی غلتک افتادن»

سایت بدون – قدیم ها که چرخ این قدر رایج نبود برای جابه جایی اجسام سنگین از غلتک استفاده می کردند غلتک چند چوب محکم بود که زیر جسم می گذاشتند تا جسم با غلت خوردن روی آن حرکت کند جسم که روی غلتک می افتد خودش حرکت می کرد و نیاز به زور زدن زیاد نداشت از این اصطلاح …

توضیحات بیشتر »