بایگانی برچسب: رو که نیست، سنگ پای قزوین است

ریشه و داستان ضرب المثل « رو که نیست، سنگ پای قزوین است»

سایت بدون – سنگ پا از سخت ترین سنگ هاست ، این سنگ از سنگ های آذرینی است که از سردشدن گذازه های آتشفشانی به دست می آید.این سنگ دارای تخلخل است در مقابل چرکی و پینه های کف پای انسان کم نمی آورد و تا آن جا که می تواند آن ها را از بین می برد از طرفی …

توضیحات بیشتر »