بایگانی برچسب: زنان خانه دار

زنان خانه‌دار چه دغدغه‌هایی دارند و باید چه کار کنند تا از خستگی‌های کار هرروزه فرار کنند

سایت بدون –  کار خانه، خانه‌داری و… واژه‌هایی‌اند که با جنسیت زنانه گره خورده؛ الفتی که از بُعد تاریخی شاید نتوان مبدأ درستی برای آن یافت اما تغییری در این واقعیت به ‌وجود نمی‌آورد که کار خانه، آشپزی، جاروکردن، رخت‌شستن، نگهداری از کودکان، ظرف‌شستن، گلدوزی و بسیاری از کارهای دیگر به‌عنوان وظایف زنان شناخته می‌شوند؛ کارها و وظایف گسترده‌ای که …

توضیحات بیشتر »