بایگانی برچسب: زنبور عسل

جزییات تازه ای که از کندوی زنبور عسل به دست آمده است/اعدام ملکه به دست کارگران

تحقیقات جدید نشان داده است که اگر زنبورهای ملکه با بیش از یک زنبورجفت گیری کند ، در معرض خطر بیشتری از اعدام کارگران خود قرار دارند. زنبورهای زنبور عسل ملکه به طور معمول فقط با یکزنبور نر ، که پدر کارگران کلنی است ، ازدواج می کنند تا اثر تولید فرزندان نابارور ، معروف به “مردان دیپلوئید” را کاهش …

توضیحات بیشتر »