بایگانی برچسب: زن فداکار

زن فداکار سیستانی هنگام نجات پسرش از رودخانه غرق شد

سایت بدون – سه روز است که مامان‌سمیرا دیگر زنده نیست تا برای چهار پسرکش مادری ‌کند، برایشان غذا درست‌ کند و شیطانی‌شان را به جان بخرد. دیگر سمیرا نیست که وقتی پسرانش صدایش می‌زنند مامان، بگوید جان مامان. دیگر از آشپزخانه، بوی غذای تازه بلند نیست. دیگر سمیرا نیست که به استقبال شوهرش برود و بعد از گفتن خسته …

توضیحات بیشتر »