بایگانی برچسب: زهر ریختن

ریشه و داستان ضرب المثل « زهر ریختن»

زهر سایت بدون – در زمان های قدیم ، یکی از راه های سر به نیست کردن مخالفان و دشمنان زهر ریختن در غذای آن ها بود این زهر ها که اغلب بی بودند ، آرام و بی صدا طرف را سر به نیست می کرد به ویژه اگر کسی از کسی کینه ای به دل داشت منتظر فرصت مناسب …

توضیحات بیشتر »