بایگانی برچسب: زیر سرش بلند شده

ریشه و داستان ضرب المثل «زیر سرش بلند شده»

سایت بدون – در قدیم رسم بر این بود که چیزهای قیمتی را زیر بالش می گذاشتند و می خوابیدند تا در موقع خواب دزد ناغافل آن را ندزد برای همین کسی که زیر سرش بلند شده ، یعنی چیزی دارد که از دیگران مخفی می کند و به آن تکیه دارد این اصطلاح برای کسی به کار می رود …

توضیحات بیشتر »