بایگانی برچسب: ساعت شماطه دار

نکته های چیدمان /محل دقیق نصب ساعت در خانه باید کجا باشد؟

سایت بدون -مدیریت زمان به ما کمک می‌کند تا براساس آن برنامه‌های خود را تنظیم کنیم. در حقیقت ساعت به‌عنوان اساسی‌ترین ابزار مدیریت زمان، به ما کمک می‌کند تا برنامه روزانه خود را در کنترل خود داشته باشیم. این مسأله خصوصا برای خانم‌ها که در زندگی خانوادگی مجبور به ایفای نقش‌ها و وظایف متفاوتی هستند، بسیار کمک می‌کند، اما سوالی …

توضیحات بیشتر »