بایگانی برچسب: سالی که نکوست از بهارش پیداست

ریشه و داستان ضرب المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست»

سایت بدون – این ضرب المثل به این معنی به کار می رود که از شروع و ابتدای هر کاری می توان به انتها و عاقبت کار آن پی برد ، ریشه ضرب المثل هم در این است که زندگی انسان هایی که کشت دارند و کشاورزی انجام می دهند به باران بسیار بستگی دارد و اکثر بارندگی هم در …

توضیحات بیشتر »