بایگانی برچسب: سایه کسی را با تیر زدن

ریشه و داستان ضرب المثل « سایه کسی را با تیر زدن»

سایت بدون – وقتی کسی در دشمنی با فرد دیگری به اوج می رسد ، تمام فکر و ذکرش رامشغول می کند برای همین در هر حالتی فکر می کند که طرف مقابل می خواهد به او ضربه بزند و حتی اگر سایه ای را ببیند فکر می کند که او است و برای ضربه زدن به او اقدام می …

توضیحات بیشتر »