بایگانی برچسب: شیخ عباس تبریزیان

شیخ تبریزیان از کجا فهمید هرکس واکسن کرونا تزریق کند همجنس باز می شود؟

شیخ عباس تبریزیان که این روزها به دلیل مخالفتش با هرگونه واکسن مشهور شده و مدتی پیش نیز یک کتاب علمی را در آتش انداختف در کانال تلگرانی خود ادعای تازه ای در باره واکسن کرونا کرده است. او نوشته است:چرا بعض حیوانات همجنس باز هستند وبعضیها هم جنس باز نیستند؟ اینکار بخاطر گناه کردن که نیست وحتما ژنتیکی است. …

توضیحات بیشتر »