بایگانی برچسب: صاحب بن عباد

ریشه و داستان ضرب المثل «جانا سخن از زبان ما می‌گویی»

سایت بدون – صاحب بن عباد، وزیر شیعه مذهب دیلمیان مردی ادیب و دانشمند بود که از خوش قلم ترین مردمان عصر خود بود روزی یکی از فضلای آن روزگار نامه ای برای او فرستاد صاحب بن عباد دید همه آن چیزی که می خواهد چه از نظر منطق و چه از نظر نوع نگارش و اصطلاحات چیزی است که …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «جانا سخن از زبان ما می گویی»

سایت بدون – می گویند نامه ای به صاحب بن عباد رسید نامه از یکی از فضلای زمان بود صاحب بن عباد نامه را خواند دید هر چه او می خواست بگوید در این نامه هست در جواب او نامه فقط نوشت : جانا سخن از زبان ما می گویی این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند …

توضیحات بیشتر »