بایگانی برچسب: صد رحمت به دزد سرگردنه

ریشه و داستان ضرب المثل «صد رحمت به دزد سرگردنه …»

سایت بدون -روزی بود، روزگاری بود. در آن روزگار، جز اسب و الاغ و شتر، وسیله ای برای سفر و رفتن از شهری به شهر دیگر وجود نداشت. راه ها پر از خطر بود. مردم گروه گروه و به صورت کاروان به سفر می رفتند تا بتوانند با دزدهایی که در پیچ و خم راه ها و گردنه های سرد …

توضیحات بیشتر »