بایگانی برچسب: صد من پرقو یک مشت نیست

ریشه و داستان ضرب المثل «صد من پرقو یک مشت نیست»

سایت بدون – پر نماد سبکی در ادبیات عامه است می گویند روزی کسی می خواست تشک بدوزد تشک دوز گفت که باید پر قو بخری مرد گفت: چقدر؟ اوستا جواب داد: صدمن مرد گفت: صدمن پر را چه جوری بیارم ، کجا جا بدهم که اوستا گفت: صد من پرقو یک مشت نیست این ضرب المثل در جایی به …

توضیحات بیشتر »