بایگانی برچسب: صغرا کبرا می چیند

ریشه و داستان ضرب المثل «صغرا کبرا می چیند»

سایت بدون – در علم منطق برای رسیدن به نتیجه مقدماتی را بیان می کنند در این علم می گویند که هر استدلالی نیاز به حداقل دو مقدمه دارد مقدمه کوچکتر را صغری و مقدمه بزرگتر را کبری می گویند برای همین وقتی کسی برای زدن حرفش شروع به مقدمه چینی می کند و از حاشیه ها شروع می کند …

توضیحات بیشتر »