بایگانی برچسب: عبدالحسین نیک گهر

وقتی زیمل از فلسفه پول صحبت می کند از چه حرف می زند؟/بردگان اشرافی

«فلسفه پول» (۱۹۰۰) شاهکار واقعى جامعه شناسى نظرى تاریخى، اثر مهم زیمل است. «فلسفه پول» یک تحلیل به هم پیوسته و فشرده ۶۰۰ صفحه اى است که در آن پول چونان «پدیده اجتماعى کامل» بررسى شده است که کل جامعه و نهادهایش را دربرمى گیرد، یا اگر بخواهیم به زبانى زیملى بیان کنیم، پول چونان «نمادى» معرفى شده است که …

توضیحات بیشتر »