بایگانی برچسب: عرش را سیر می کند

ریشه و داستان ضرب المثل« عرش را سیر می کند»

سایت بدون – رسول اکرم در شب معراج وقتی به آسمان و محضر خداوند رسید از خود بی خود شده و یک شادمانی را درک کردند که در جهان انسانی قابل درک نیست این ضرب المثل در توصیف یک سرخوشی و شادمانی بی نهایت به کار می رود که انگار فرد از فرط خوشحالی روی زمین نیست ضرب المثل های …

توضیحات بیشتر »