بایگانی برچسب: علف در آغل تلخ است

ریشه و داستان ضرب المثل « علف در آغل تلخ است»

سایت بدون – ضرب المثل « علف در آغل تلخ است» از آن دست ضرب المثل هایی است که ریشه در شیوه زندگی جوامع کوچ نشین و همچنین دامپرور دارد برای جوامع دامپرور، زندگی حیوانات تحت تملک به دو شکل است؛ یا در مرتع یا چراگاه در حال خوردن علف تازه یا در آغل و طویله در حال خوردن علف …

توضیحات بیشتر »