بایگانی برچسب: علیرضا رئیسیان

چرا «مردی بدون سایه» فیلم موفقی در کارنامه علیرضا رئیسیان نیست؟

سایت بدون -علیرضا رئیسیان، به هیچ وجه کارگردان پرکاری نیست و از ساخت هفت فیلم در طول ۳۰ سال فعالیت، می‌توان به این گزیده‌کاری پی برد. این وسواس و کم کاری نه مزیت است و نه عیب و نقص، بلکه باید به عنوان یک ویژگی آگاهانه به آن نگاه کرد و باید آن را با بررسی آثار تولید شده سنجید. …

توضیحات بیشتر »