بایگانی برچسب: علی رضا جباری

معرفی کتاب سرود سلیمان به بهانه درگذشت علیرضا جباری

آذرنگ نیز اسم مستعاری بود که جباری برای خود انتخاب کرده بود.جباری مترجم آثار مهمی هم چون «فلسطین صلح می‌خواهد نه آپارتاید»، «جهانی برای ساختن سوسیالیسم قرن بیست و یکم»، «تمشک»، «فضاهای امید»است. کتاب سرود سلیمان نوشته تونی مریسون است که علیرضا جباری آن را ترجمه و نشر چشمه به چاپ رسانده است. مترجم این کتاب چند روز پیش به …

توضیحات بیشتر »