بایگانی برچسب: غصه ضرر کردن، ضرر دوم است

ریشه و داستان ضرب المثل «غصه ضرر کردن، ضرر دوم است»

سایت بدون – این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند اگر برای چیزی که از دست داده ای، افسوس بخوری و برای جبران آن ضرر تلاش نکنی، بیشتر ضرر می کنی و هیچ وقت به سود نمی رسی خیلی از آدم ها وقت بسیاری را برای سوگواری برای از دست داده ها می گذارند و همین …

توضیحات بیشتر »