بایگانی برچسب: فرق ادبیات و زبان

فرق ادبیات و زبان چیست؟

سایت بدون – هر گاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از زبان استفاده می کنیم اما وقتی بخواهیم همان مقصود و منظور را زیباتر و تاثیر گذار تر بگوییم از ادبیات بهره می گیریممثلا دو جمله۱-جوان و نوجوان ما با استعداد است۲-جوان و نوجوان چشمه جوشان نیرو و استعداد استهر دو یک معنا دارند اما جمله دوم زیباتر و …

توضیحات بیشتر »