بایگانی برچسب: فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه

ریشه و داستان ضرب المثل «فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه»

سایت بدون – فلفل و تندی فلفل را همه ما تجربه کرده ایم این تجربه آن قدر بد است که حتی برای مادران به عنوان ابزاری برای تهدید برای کودکان به کار می رود تا دروغ نگویند یا حرف بد نزنند این تندی که حتی می تواند اشک مردان بزرگ و تنومند را دربیاورد از یک میوه بسیار کوچک از …

توضیحات بیشتر »