بایگانی برچسب: فوکس قرن بیستم

و الت‌دیزنی، کمپانی فوکس قرن بیستم را هم خرید؛ این اتفاق، چه پیامدهایی برای هالیوود خواهد داشت؟

سایت بدون – در پشت خبر معمولی و چند خطی فروش کمپانی فوکس قرن بیستم به کمپانی والت دیزنی، موضوع داغ‌تری وجود دارد. تحلیلگران اقتصادی سینما که در طول ماه‌های گذشته خبر ادغام فوکس در دیزنی را دنبال می‌کردند، پرسش مهمی را مطرح ‌کردند: مجموعه فیلم‌هایی که در کمپانی فوکس تهیه می‌شد، در شرایط تازه چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ …

توضیحات بیشتر »