بایگانی برچسب: فیلش یاد هندوستان کرده

ریشه و داستان ضرب المثل « فیلش یاد هندوستان کرده …»

سایت بدون – فیل ها حافظه بسیارقویی دارند ، آن ها بسیار هم احساسی هستند ، گفته می شود که اگر آن ها از خانه و کاشانه خود دور شوند این ناراحتی را به دو شکل نشان می دهند برخی از آن ها دچار افسردگی و گوشه گیری می شوند و برخی دیگر حالتی مثل جنون پیدا می کنند ، …

توضیحات بیشتر »