بایگانی برچسب: قانون ثبت امتیاز

قانونی که کمک می‌کند امور مالی و خانوادگی خود را تحت کنترل داشته باشید / قانون ثبت امتیازها

سایت بدون -کدام‌یک از شما دوست ندارد پول بیشتری داشته باشد؟ کدام‌یک از شما دوست ندارد رابطه خانوادگی بهتر و مفیدتری داشته باشد؟ کدام‌یک از شما دوست ندارد عادت‌های مثبت‌تر و بهتری در زندگی‌اش داشته باشد؟ کدام‌یک از شما دوست ندارد…؟ به نظرتان این فهرست را تا کجا می‌توانید ادامه بدهید؟ البته هرکدام از ما، از چیزهایی خوشمان می‌آید و …

توضیحات بیشتر »