بایگانی برچسب: قانون مزرعه

سه قانون از قوانین بی‌شمار کائنات/ قانون جذب، قانون مزرعه وقانون جبران

درباره بی‌حساب و کتاب نبودن زندگی یا به عبارتی دنیا بسیار شنیده‌ایم. امروز قصد داریم سه قانون ساری و جاری در کائنات که بسیاری گواه بر درستی‌شان دارند را با شما مرور کنیم. قانون جبران: در کائنات هر فعلی که برای ما صورت می‌گیرد یا نعمتی به ما می‌رسد باید در ازای آن فعلی برای جبران انجام بدهیم. چنانچه این …

توضیحات بیشتر »