بایگانی برچسب: قاپ کسی را دزیدن

ریشه و داستان ضرب المثل « قاپ کسی را دزدیدن»

سایت بدون –  قاب یا قاپ، استخوان مچ پای گوسفند است که آن را بجول، بژول و بچول هم گفته اند این استخوان طباخان هنگام پختن کله پاچه کنار می گذارند قمار بازان قدیمی از این استخوان مثل تاس تخته نرد که شش وجه دارد به عنوان ابزار قمار بازی می کردند این شش وجه یا شش سطح اسم داشتند …

توضیحات بیشتر »