بایگانی برچسب: قدرت

ریشه و داستان ضرب المثل «نشان می دهم یک من ماست ، چقدر کره می دهد»

سایت بدون – ماست از مشتقات شیر است ،از ماست هم کره می گیرند اما طریقه گرفتن ماست از کره بسیار مهم است ، آن قدر ماست را تکان می دهند تا از آن کره مرغوب خارج شود ، در قدیم که دستگاه نبود، ماست را در ظرف هایی می ریختند و آن قدر تکان می دادند تا به مقصود …

توضیحات بیشتر »