بایگانی برچسب: قلک

ریشه و داستان ضرب المثل «چوبکاری کردن»

سایت بدون – در زمان قدیم تنبیه فلک کردن بسیار رایج بود در این حالت پای مجرم را بسته و با تکه ای چوب نازک که به آن ترکه می گفتند بر پای او می زدند البته ترکه را به دست او هم می زدند این کار در زمان ناصرالدین شاه به چوبکاری معروف شد یعنی با چوب تنبیه کردن …

توضیحات بیشتر »