بایگانی برچسب: لحافی را برای شپشی دور نمی اندازند

ریشه و داستان ضرب المثل «لحافی را برای شپشی دور نمی اندازند»

سایت بدون – در قدیم یکی از حیوانات موذی که بسیار آدم ها را اذیت می کرد، شپش بود شپش وقتی به زندگی آدم ها می افتاد آن ها را نابود می کرد باید موهای خود را از ته می تراشیدند و … یکی از اولین جاهایی که شپش ها دیده می شدند رختخواب بود جای گرم باعث رشد آن …

توضیحات بیشتر »