بایگانی برچسب: لقلقله زبان

ریشه و داستان ضرب المثل« لقلقله زبان»

سایت بدون – لق لق همان چیزی است که در فارسی به آن لک لک می گوییم ، دقت کرده اید که چرا به این پرنده لک لک می گویند؟ به خاطر این که با آن پاهای بلند و نازک به نظر می رسد مثل ساختمانی که استوار نیست ، هر آن امکان دارد بلرزد ، لق لق ، لق …

توضیحات بیشتر »