بایگانی برچسب: مارکاهواسی

رازهای باستانی/صخره ای اسرار آمیز در پرو به شکل انسان ها و حیوانات

سایت بدون -رفسور ” پاول برژایر ” در یکی از نوشته های روزانه خود چنین نوشته است : یکی از دوستان ما با نام ” دنییل روزو ” در سال ۱۹۵۲ عازم دشت لم یزرع “مارکاهواسی” واقع در غرب ” کوردیلرادولاس ” اند شد . تا کاوشهایی به عمل اورد . دشتی که فقط میتوان بر پشت قاطر به انجا …

توضیحات بیشتر »