بایگانی برچسب: ماست به دهانش مایه کرده اند

ریشه و داستان ضرب المثل « ماست به دهانش مایه کرده اند»

سایت بدون – ماست را از شیر درست می کنند به شیر مایه ای می زنند و روی آن را می پوشانند و سپس آن را ساکن و بدون حرکت در یک جا می گذارند تا ماست خودش را بگیرد می گویند در زمانی که مایه دارد کارش را انجام می دهد نباید ظرف ماست را تکان داد و گرنه …

توضیحات بیشتر »