بایگانی برچسب: مالخر

اجاره ۱۰ میلیون تومانی سه سارق خشن

سایت بدون – سارق حرفه‌ای وقتی فهمید همدستش به وی نارو زده سه نفر را اجیر کرد تا او را کتک زده و تنبیه کنند. مدتی قبل مرد جوانی که با ضربات متعدد چاقو و قمه مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد. پس‌ از بهبودی مرد جوان که پیمان نام داشت به مأموران پلیس مستقر در بیمارستان گفت: آخر …

توضیحات بیشتر »