بایگانی برچسب: مالیات بر ارث

کدام اموال از مالیات بر ارث معافند؟

سایت بدون -وجوه بازنشستگی و وظیفه، پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، بیمه‌های اجتماعی و وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا کارفرما ازجمله اموالی هستند که مطابق قوانین مالیاتی، مشمول مالیات بر ارث نمی‌شوند. به گزارش ایسنا، آگاهی مودیان مالیاتی از قوانین مالیات‌های مستقیم می‌تواند در کمک به آنها برای بهره‌مندی از تسهیلات قانونی موثر باشد. قانون مالیات بر ارث …

توضیحات بیشتر »