آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مثل فارسی

ریشه و داستان ضرب المثل «آفتابه دزد»

سایت بدون – زمانی که آفتابه ها از مس بود ، آن ها دارای ارزش مادی خوبی بودند اما بعد از آن که آفتابه های پلاستیکی آمد ، این آفتابه تبدیل به چیزی بی ارزش شد ، برای همین اگر کسانی که آفتابه های مسی را می دزدیدند ، دارای مشتری های دست به نقد بودند، برای این آفتابه های ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل « من می گم نره، تو می‌گی بدوش»

سایت بدون – درباره این ضرب المثل حکایتی وجود دارد که می گویند به نادرشاه افشار مرتبط است. می گویند که روزی نادرشاه از لشگر خود جدا مانده و گم شده بود. او که تشنه و گرسنه به دنبال اطرافیانش می گشت، به خانه پیرزنی فقیر رسید. نادرشاه از پیرزن نان و آب خواست، او آورد اما غذا به مذاق ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل « باری به هر جهت»

سایت بدون – اگر کسی مقصد خودش را بشناسد ، بداند به کدام سو می رود یا به کدام دلیل کاری را انجام می دهند، روی آن را وقت و دقت می گذارند و بالاخره بار خود رابه مقصد می رسانند اما در مقابل کسانی که نمی دانندبه کدام سو و جهت باید بروند و وقت می خواهند بروند بعید ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل «برای لای جرز خوب است»

سایت بدون – جرز در لغتنامه فارسی معنی دیوار اتاق یا ایوان می دهد، دیواری که معمولا روی آن در است را جرز می گویند. در مورد لای جرز دو معنای متفاوت وجود دارد ، یکی این که معمولا فاصله میان در با آجرکشی دیوار را با مصالح اضافی و به دردنخور ساختمانی پر می کردند دوم این که حاکمان ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل «بالا خانه اش را اجاره داده است»

سایت بدون – بالا خانه استعاره از سر و عقل است . اجاره دادن هم به معنای آن است که کسی اختیار استفاده از خانه اش را به دیگری واگذار می کند و خودش کاری به آن ندارد کسی که خانه اش را اجاره می دهد، خانه دارد اما خودش از آن استفاده نمی کند بنابراین این ضرب المثل در ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل « جاده دزد زده تا 40 روز امن است»

سایت بدون – دزدان و راهزنان یک رسمی داشتند که وقتی کاروانی را در مسیری مورد هجوم قرار می دادند و از آن ها دزدی می کردند تا مدت ها سراغ آن جاده نمی رفتند و در جاده های دیگر استقرار پیدا می کردند ، دلیل این مساله هم آن است که وقتی یک جا را دزد می زند هم ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل «خانه خرس و بادیه مس»

سایت بدون – بادیه مس که می دانید چیست؟ یک ظرف از جنس مس که در آن مواد غذایی را پخته یا گرم می کنند. این ظرف را همه جا می توان پیدا کرد جز خانه خرس. خانه خرس یک غار است. این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند برای پیدا کردن هر چیزی باید در ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل « با شاه هم فالوده نمی خورد»

سایت بدون – فالوده یا پالوده را که می دانید چیست؟ نوعی خوردنی سرد اکه از نشاسته، یخ یا برف، شربت قند یا شیره تهیه، و با یک یا چند نوع عرق گیاهی نظیر عرق بیدمشک، نعناع یا گلاب مصرف می‌شود. گاه برای تغییر رنگ و افزودن طعم بیشتر، با زعفران نیز معطر می‌شود. فالوده ترکیبی جامد و مایع است ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل « دهانت را آب بکش»

سایت بدون – دهان آب کشیدن یکی از بخش های توضیح المسائل شرعی است که به زمانی می پردازد که چیزی نجس مثل خون و حتی بدتر وارد دهان یک فرد شود و احکامی دارد. حالا این ضرب المثل می خواهد بگوید که حرف زشتی که زده می شود یا تهمت ناروایی که وارد می شود حکم همان چیز نجس ... بیشتر بخوانید »

ریشه و داستان ضرب المثل «کله شق»

سایت بدون – کلمه کله شق داستان جالبی دارد. کله شق در واقع تغییر یافته کلمه «کله سخت » است که در این ترکیب ابتدا واژه سخت به سخ تغییر کرده و به مرور زمان سخ هم به صورت شق استفاده می شود به همین دلیل در فرهنگ عامه فارسی ما اصطلاحات کله سخ و حتی کله شخ را هم ... بیشتر بخوانید »