بایگانی برچسب: مثل مویسی

ریشه و داستان ضرب المثل «بو دار بودن»

سایت بدون – برای مسلمانان طهارت خیلی مهم است آبی که با آن وضو می گیرند باید پاک و مطهر باشد این آب باید مشخصاتی داشته باشد که یکی از آن ها بودار نبودن مسلمانان با آبی که بو می دهد، وضو نمی گیرند اصطلاح بو دار بودن برای چیز یا موقعیتی به کار می رود که مشکوک است ضرب …

توضیحات بیشتر »