بایگانی برچسب: مثل نویس

ریشه و داستان ضرب المثل «کالصبر مفتاح الفرج»

سایت بدون – اصل این ضرب المثل از امام علی (ع) است که مولانا در غزلی آن را به عنوان ردیف آورده است ، مطلع این غزل این است ای دل فرورو در غمش کالصبر مفتاح الفرج/تا رو نماید مرهمش کالصبر مفتاح الفرج این ضرب المثل به معنای این است که صبر و شکیبایی کلید گشایش و پیروزی است و …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل«شب آبستن است تا چه زاید سحر»

سایت بدون – این ضرب المثل از این بیت خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی گرفته شده است فریب جهان قصه ٔ روشن استسحر تا چه زاید شب آبستن است اما اگر بررسی کنیم این تعبیر را می توان در دیوان شاعران دیگر هم یافت به عنوان مثال یک امشب را صبوری کرد بایدشب آبستن بود تا خود چه زاید. …

توضیحات بیشتر »