بایگانی برچسب: مثل پارسی

ریشه و داستان ضرب المثل «سبوی خالی را به سبوی پر مزن»

سایت بدون – وقتی کوزه ای که آب ندارد به کوزه ای که آب دارد بکوبیم احتمالا شکستن هر دو وجود دارد اما شانس این که کوزه پر بشکند زیادتر است در واقع اگر کوزه خالی بشکند اتفاقی چیز زیادی از دست نمی رود اما شکسته شدن کوزه پر می تواند باعث از دست مایه حیات شود این ضرب المثل …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «در بیابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام»

سایت بدون – اصل این ضرب المثل از گلستان سعدی استشیخ اجل در باب سوم گلستان داستان مسافری را نقل می کند که در بیابان گم شده بود و چند درم پول داشت اما هر چه کرد به جایی نرسیدو به سختی درگذشتبعد از مدتی طایفه ای به جایی که مرده بود رسیدند و او را دیدند که پول ها …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «خر بی صاحب رو همه سوار میشن»

سایت بدون – خر بی صاحب حیوان چهارپایی است که کسی مراقب آن نیست برای همین هر کسی می تواند روی آن بار بگذارد، یا سواری بگیرد و کسی نباشد از زبان بسته دفاع کند از این ضرب المثل زمانی استفاده می شود که بخواهند بگویند کسی که حامی و پشتیبانی ندارد، امکان دارد از او سواستفاده شود ضرب المثل …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «مرگ خر، عروسی سگه»

سایت بدون – در خانه های روستایی معمولا هم خر یافت می شد برای باربری و هم سگ برای نگهبانی اگر خر می مرد لاشه آن را جلوی سگ می انداختند بنابراین اگر مرگ حیوان باربر برای همه ناراحت کننده بود برای نگهبان خانه چیز خوشحال کننده بود و می توانست شکمی را از عزا دربیاورد از این اصطلاح زمانی …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «نردبان دزدها»

سایت بدون – دزدها برای بالا رفتن از دیوار مردم نمی توانند نردبان با خود حمل کنند هم تابلو است و هم سنگین برای همین خیلی از آن ها یک همدست قد بلند با خود می برند تا او قلاب بگیرد و آن ها از دیوار بالا بروند از این اصطلاح در مورد آدم های قد بلند استفاده می شود …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «مادر را دل سوزد، دایه را دامن»

سایت بدون – اصل این شعر از سلمان ساوجی است او در مثنوی عاشقانه جمشید و خورشید آورده : تو از سوز منی ای دایه غافل/ترا دامن همی سوزد مرا دل برای فهمیدن این بیت و ضرب المثل باید این را در نظر بگیرید که یک دایه در هنگام تربیت فرزند تنها چیزی که ممکن است فرسوده و خراب شود، …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «سگی که واق واق می کنه نمی گیره»

سایت بدون – سگی وقتی اخساس ناامنی می کند شروع به پارس کردن می کند در مقابل سگی که احساس برتری یا امنیت می کند فقط چند واق می زند تنها هشدار می دهد این اصطلاح زمانی به کار می رود که می گویند نباید از رجزخوانی یا عربده کشی یا تهدید کسی هراس داشت این ضرب المثل معادل ضرب …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «شکسته نفسی»

سایت بدون – انسان در حالت عادی دارای غروز است و می خواهد خود را بزرگتر از آن چه هست نشان دهد در واقع نفس یا خود برای انسان بسیار اهمیت دارد وقتی کسی این نفس خود را بشکند و به جنگ غرور خود برود، راه بزرگی را طی کرده است از این اصطلاح برای کسانی استفاده می شود که …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «پای خود را سفت کردن»

سایت بدون – انسان وقتی که سوار اسب می شود اولین کاری که می کند پای خود را در رکاب سفت می کند یعنی مطمئن می شود که پایش در جای درست و مطمئن قرار گرفته پس از آن مطمئن می شود که می تواند مطمئن شود که بر اسب کاملا تسلط پیدا کرده است از این ضرب المثل زمانی …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «برای هفت پشتم بس است»

سایت بدون – در زبان فارسی به طور کلی هفت عدد مهم و حتی مقدسی است برای همین میزان ارزیابی خیلی چیزها محسوب می شود به همین خاطر ما یک هفت جد داریم و یک هفت پشت هفت جد، هفت نسل قبل از یک نفر است و آبا و اجداد او هفت پشت نسل های پس از یک فرد است، …

توضیحات بیشتر »