بایگانی برچسب: محرومیت اجتماعی

چرا مردم بیماری کرونای خود را انکار می کنند؟/ انگ اجتماعی کووید

سایت بدون – شرایط پاندمی همواره با مرزبندی میان افراد سالم و بیمار، سبب ایجاد نوعی قشربندی در جامعه می‌‌‌شود که گرچه ممکن است موقتی به نظر برسد اما آثار آن معمولاً دامنه‌‌‌دار است.این مرزبندی بویژه در ابتدای دوران پاندمی به دلیل عدم شناخت و ناآگاهی نسبت به عامل بیماری‌‌‌زا و سردرگمی در انتخاب عملکرد مناسب و شیوه درمان بروز …

توضیحات بیشتر »