بایگانی برچسب: محمد مخبر

اولین توئیت محمد مخبر بعد از معاون اولی دولت رئیسی

معاون اول رئیس جمهور به پیام رسان توئیتر پیوست. سایت بدون -محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری در توئیتی نوشت: به نام خدای شهیدان و راستگویان فارغ از هرزنده باد و مرده باد سر به راه مملکت باید نهاد این صفحه کاربری محمد مخبر_ فرزند خوزستان و خادم همه مردم بی مانند ایران_ جهت تعاملی بی واسطه به محضر شماست. 

توضیحات بیشتر »